Налози за исплату цивилних инвалиднина (туђа њега и помоћи) и инвалиднина за цивилне жртве рата у Федерацији Босне и Херцеговине за просинац 2020. године су упућени према банкама.

Федерално министарство финанција осигурало је средства за те категорије у укупном износу од 13.401.266,59 КМ, наводе из тог министарства.