Међународни дан Рома обиљежава се 8. априла од 1971. године када је одржан први Свјетски конгрес Рома у Лондону, а представници Рома из 25 земаља основали су Ромску унију.

Тада су изабрани ромска застава и службена химна и одлучено је да се измијене сви увредљиви називи њиховог народа са ријечју Ром што у преводу са ромског језика значи човјек.

Ромска застава је у доњем дијелу зелене боје која симболизира земљу, а у горњем дијелу је плаве боје која симболизира небо. Црвени точак, који се налази у средини заставе, представља путовања и миграције Рома.

Иако су остварени бројни помаци, с циљем пуног укључивања Рома у све друштвене токове, првенствено у контексту успостављања законодавног и институционалног оквира, Роми у БиХ се и данас суочавају с кршењем њихових основних права, те је потребно наставити активно дјеловање у том правцу, на свим нивоима власти у БиХ и обезбиједити бољи приступ у остваривању њихових социјалних, економских и културних права.

На четвртом Свјетском конгресу Рома одржаном 1990. године у Пољској одлучено је да се 8. април прогласи за Свјетски дан Рома.