Енвер Казаз, истакнути босанскохерцеговачки интелектуалац, хисторичар књижевности, књижевни критичар, и пјесник, гост је у октобарском издању Димензије више специјал. Специјалиста за подручја босанскохерцеговачке и хрватске књижевности, у својој свестраној каријери бави се и политичком публицистиком. Објавио је и приредио већи број књига, радова, огледа и студија у бројним часописима и зборницима, члан многих редакција књижевних часописа. Врстан је полемичар, учесник у жиријима престижних књижевних награда, а као аутор књижевнохисторијских студија и есеја, преведен је на неколико свјетских језика. Са Енвером Казазом разговара уредник Джевдет Тузлић.