Првостепена дисциплинска комисија за судије Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине изрекла је јавну опомену предсједнику Суда БиХ Ранку Дебевцу због дисциплинских прекршаја.

Првостепена дисциплинска комисија за судије Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ/Вијеће), одлучујући по дисциплинској тужби Уреда дисциплинског тужиоца ВСТВ-а БиХ против туженог Ранка Дебевеца, предсједника Суда Босне и Херцеговине, донијела је одлуку којом се утврђује дисциплинска одговорност туженог за дисциплинске прекршаје прописане у Закону о ВСТВ-у, члан 56. тачка 22.:„Понашање у суду и изван суда које штети угледу судијске функције“ и тачка 19: „Намјерно давање лажне, обмањиве и недовољне информације у вези с било којим другим питањима која су у надлежности Вијећа“, а везано за тачку а) и ц) дисциплинске тужбе.

Дебевцу се за наведене дисциплинске прекршаје, на основу одредаба члана 58. став 1. тачка (б) и члана 59. Закона о ВСТВ-у БиХ, изриче дисциплинска мјера: Јавна опомена.

Тужени је ослобођен дисциплинске одговорности за тачку б) дисциплинске тужбе.

Против ове одлуке се може изјавити жалба Другостепеној дисциплинској комисији ВСТВ-а БиХ у року од 8 дана од дана пријема одлуке, наводи се у саопћењу из ВСТВ-а.