Јавни позив пословним субјектима са подручја Кантона Сарајево за финансирање дијела минималне мјесечне нето плаће упосленима, за мјесеце јуни и јули, и то према подацима за ниво Федерације Босне и Херцеговине, бит ће расписан почетком наредне седмице, потврдили су из Министарства привреде КС.

Јавни позив ће бити објављен на wеб страници овог министарства.

Ово је једна од краткорочних мјера Владе КС за помоћ привредним дјелатностима, чије је пословање угрожено пандемијом коронавируса.

Продужење имплементације ове мјере за наведене мјесеце омогућено је недавним допунама Закона о ублажавању негативних економских посљедица и уштедама у Кантону Сарајево, тзв. „Корона закона”.

Из овог закона је произашла и обавеза Владе да донесе одговарајуће акте на основу којих ће бити имплементирана ова мјера помоћи привреди, прије објаве јавног позива.

Ради се о Одлуци о усвајању Измјена и допуна Програма краткорочних мјера од значаја за ублажавање негативних економских посљедица на привреду у Кантону Сарајево, као и о Уредби о поступку финансирања дијела минималне мјесечне нето плаће, које је донијела Влада КС.

Средства у износу од осам милиона КМ за финансирање дијела плата за наведене мјесеце, како је навео министар Јасмин Халебић, осигурана су из трансфера Међународног монетарног фонда, који је раније додијељен Кантону Сарајево.