Министар привреде Кантона Сарајево (КС) Аднан Делић разговарао је с представницима Опћине Ново Сарајево и представницима Управе шумарства ресорног министарства о корацима за почетак реализације пројекта ”Парк шума Хум“.

”Парк шума Хум“ један је од пројеката које Министарство привреде Кантона Сарајево сматра пројектом значајним за град и Кантон Сарајево, како због његовог културно-хисторијског значаја, тако и због природно – еколошког бонитета који им сам по себи доноси.

”Пројект ‘Парка шума Хум’, осим амбијенталног уређења простора, пошумљавањем садницама четинара и листопадног дрвећа, бит ће од користи како за сами парк, тако и за околна градска насеља, јер ће додатна шумска вегетација производити више кисика, штити град од јаких вјетрова, пригушити градску буку, те спријечити ерозије земљишта које узрокују клизишта“, рекао је Делић.

По његовим ријечима, планирани су спортско – рекреативни парк, жичара и низ других садржаја.

Делић је нагласио да ће Министарство бити на располагању Опћини Ново Сарајево за све што им надлежности допуштају, као и да ће учинити све да реализација пројекта иде својим током без непотребних успоравања.

На састанку је истакнуто како се ради о интерресорном пројекту у чијој имплементацији сви ресори требају узети активно учешће, с циљем онемогућавања беспотребних компликација у његовој реализацији.

У оквиру примарног закључка састанка сви присутни исказали су потребу за издвајање средстава за израду идејног рјешења с предстудијом изводљивости, односно идејног пројекта и студије изводљивости, израду изведбених пројеката, елабората геомеханике и геодезије, израду пројекта ограде, надзора, сигурности и расвјете у циљу очувања тренутних, али нових садржаја од нежељене девастације.

Наглашено је и да би овакав струковни приступ реализацији пројекта опремања шумског парка Хум био први од оснивања Кантона Сарајево.

Како је речено, до краја ове године требали би бити спремни сви предувјети за почетак његове реализације.