ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Равномјерно праволинијско кретање и графичко представљање пута и брзине

На данашњем часу учимо да у зависности од брзине, разликујемо двије врсте кретања: равномјерно или једнолико и неравномјерно или промјенљиво кретање. Равномјерно или једнолико кретање је кретање константном путном брзином и управо ту врсту кретања ћемо данас графички представити. Показат ћемо како цртамо график зависности пређеног пута од времена, и како цртамо график зависности брзине од времена. Након урађених примјера, на крају часа смо припремили и један задатак за задаћу.