БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић

Лакција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Грађа и улога цвијета

Цвијет се најчешће развија у прољеће из цвјетних пупова. Он садржи сполне органе што и јесте
његова најважнија особина јер се преко цвијета биљке размножавају. Но, тај процес није исти код свих него разликујемо једнодомне и дводомне биљке, неке биљке се размножавају саме,
друге, пак, не. Како и зашто постоје те разлике, научит ћете на овом часу Биологије.