БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић

Назив лекције: Маховине

Лекција за ученике 6. разреда

На овом часу Биологије упознат ћете се са маховинама, њиховим стаништем, грађом, начинима размножавања, како их дијелимо те који је њихов значај за природу и човјека.