БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић
Лакција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Плод – грађа и улога

Плодови су различитог облика, величине, укуса, мириса, изгледа, а на овом часу Биологије ћете се упознати са грађом сјемена те врстама плода и сјеменки.