БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић, ЈУ ОШ Муса Ћазим Ћатић

Лекција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Увод у биологију – биљна ћелија

Данашњи задатак је да се упознамо са биологијом као науком и да се научимо нешто о биљној ћелији. Описат ћемо чиме се све баве биолози и објаснити на примјерима због чега су биолошка знања важна у свакодневном животу. Након тога, научит ћемо шта је то ћелија и како да именујемо основне дијелове ћелије.