ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Динамика становништва

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Лекција за ученике 6. разреда

Шта је морталитет, а шта наталитет; какве миграције могу бити, због чега све људи мијењају мјесто боравка – теме су које обрађује овај час Географије.