ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ ОШ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Изглед и величина Земље

Прошли пут смо говорили о географском координатном суставу који нам служи за оријентацију у природи и научили како да у односу на једну, одредимо остале три стране свијета. Данас ћемо научити нешто о изгледу планете Земље, затим о њеним димензијама — површини, обиму и полупречнику.