ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Структуре становништва свијета

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Лекција за ученике 6. разреда

Сво становништво на планети Земљи можемо подијелити према одређеним параметрима. Неки параметри су промјењиви, а неки, опет, нису. Одреднице које се узимају при оваквим анализама су старост, спол, образовање и друго. Подробније о овој теми говори овај час Географије.