ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Назив лекције: Хидросфера

Лекција за ученике 6. разреда

Овај час Географије освећен је водама на планети Земљи. Научит ћете какве све воде постоје и које су основне одлике воде. Иако је већи дио површине Земље покривен водом у различитим агрегатним стањима, није много воде које човјек може користити за себе, пољопривреду и стоку.