МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Лекција за ученике 6. разреда:

Назив лекције: Дјељивост збира, разлике и производа

Примјери.

а) Не рачунајући збир 36 + 54 провјери дјељивост броја 9.

б) 8 │ (72 + 16) .

ц) Да ли је 8 дјелиоц овог збира ?

д) 7 │ (70 + 35) ?

е) 8 │ (560 + 23)?

ф) 5 │ ( 17 • 30 • 4)?

г) Провјери дјељивост збира (10 + 8) са 3.