МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Децимални бројеви

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Лекција за ученике 6. разреда

Задаци.

  1. задатак