МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури-Хаџић

Лекција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Изломљена линија, тачка, зарез, многоугао

Анализират ћемо шта је то линија, затим се задржати на изломљеној линији и видјети како су поредане дужи од којих се она састоји. Закључит ћемо шта је то многоугаона линија, шта је многоугао и које су врсте многоуглова.