МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић
Лекција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Највећи заједнички дјелилац

Задаци.

  1. Одреди Д (,72, 48) = ?
  2. Одреди Д (28, 42 70) = ?
  3. Одреди највећи заједнички дјелилац бројева 8 и 9?
  4. У једном магацину, вреће од 96 кг брашна и 60кг шећера треба препаковати у кесе. Од колико килограма може бити највећа кеса? Колик оће бити тих кеса брашна, а колико шећера?