МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Подскуп скупа и неке операције са скуповима

Примјер 1.
Дати су скупови А={а, б, ц, д, е} и Б={д, е, ф, г}. Одреди све ечементи и скупа А и скупа Б.

Примјер 2.
Нека су скупови А={а, б, ц, д, е} и Б={ц, д, е, ф, г}. Који су заједнички елементи скупа А и скупа Б.

Задатак.
Дати су скупови А = { x ׀ x ϵ Н˳ и x ≤ 4 }, Б = { x ׀ x ϵ Н и 2 ≤ x <6 }, Ц = { 3, 4, 5, 6, 7, 8}.
Одреди скупове а.) А∪Б б.) А∩Цц.) Б∪Цд.) А∩Б∪Ц