ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Државе рекордери

Час одржао: др. Борис Авдић

Лекција за ученике 6-9. разреда

Које су то најнасељеније земље свијета, које су најбогатије, чије становништво је најобразованије, а чије најсретније? Која је то држава која има највише зеленила, чак 98% укупне површине? Која држава има највише нафте на свијету а ипак је сиромашна? Одговоре на ова питања доноси овај час Географије.