ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Кина – политика и друштвени развој

Час одржао: др. Борис Авдић

Лекција за ученике 6-9. разреда

Одакле вуче коријен назив који данас користимо за Народну Републику Кину, који народи све живе у њој и како су географске и повијесне одлике увјетовале њихове животе, теме су које обрађује овај час Географије.