ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Кореја

Час одржао: др. Борис Авдић

Лекција за ученике 6-9. разреда

На Корејском полуотоку налазе се двије државе – Сјеверна и Јужна Кореја. Када су оне настале, под каквим увјетима и који повијесни догађаји су условили њихов потпуно другачији развој, теме су које обрађује овај час Географије.