ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Кариби

Час одржао: др. Борис Авдић

Лекција за ученике 6-9. разреда

Острвска регија која се налази у подручју Централне Америке, Кариби, тема су овог часа Географије. Ова регија захвата чак преко 7.000 острва. Каква су та острва, које су њихове природне одлике те одакле назив „Кариби“?