БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Биосистематика биљака

Због велике разноликости биљног и животињског свијета, разноликости гљива и микроорганизама ми ћемо у 7. разреду проучавати животиње. На овом часу ћемо се подсјетити на који начин и како ћемо живи свијет , тј. биљке и остале живе организме сврстати у одређене групе. Говоримо о биосистематици као научној дисциплини у оквиру биологије, а осврнут ћемо се и на биосистематику биљака.