БИОЛОГИЈА

Час одржао: проф. Теа Зулчић

Лакција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Систем органа за циркулацију

Овај час Биологије доноси појашњења о систему органа за регулацију тјелесних течности. Научит ћете од чега се састоје срце код човјека и других живих бића, од чега крв те како и зашто крв кружи тијелима свих живих организама.