БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић, ЈУ ОШ Муса аЋазим Ћатић

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Ћелијска диоба – митоза

На прошлим часовима смо почели радити зоологију и проучавање животињске ћелије. Данас ћемо проучавати ћелијску диобу – митозу. Навешћемо типове ћелија у вишећелијском организму и њихову хромозомску гарнитуру, затим ћемо дефинисати митозу и мејозу и научити које ћелије настају овом ћелијским диобама и каква је њихова улога. Посебно ћемо описати фазе у ћелијској диоби – митози и на крају објаснити разлике између ћелијске диобе митозе и мејозе.