ГЕОГРАФИЈА

Лекција: Државе Централне Азије – Казахстан

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ ОШ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 7. разреда

На прошлим часовима смо се упознали са Кавказом и са неким државама које се налазе на простору Азијског континента, али су кроз хисторију, политику, економију и друге области више везане за Европски континент. Данас ћемо говорити о регији коју називамо станови, а ова регија обухвата пет држава, међу којима се по важности истиче Казахстан ‒ држава којој ћемо у данашњој лекцији посветити највише пажње.