ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Еуропа – климатске одлике

На прошлом сату смо учили о геологији, рељефу и тектоници Еуропе, а данас се настављамо бавити њеним природним одликама. Говоримо о клими, климатским одликама и вегетацији еуропског континента.