ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Европа – назив и географски положај

Регионална географија, односно географске регије Европе су градиво које ћемо изучавати током седмог разреда. У уводној лекцији упознајемо се са називом и географским положајем овог континента.