ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Пољска и Чешка – географски приказ

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Лекција за ученике 7. разреда

Основне цртице о повијести, друштвено-економском стању и природно-географском положају Пољске и Чешке доноси овај час Географије.