ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Европа – хидрографске одлике

Раније смо говорили о неким елементима природне географије континента на којем живимо, спомињали смо географски положај и рељефне категорије Европе, скупа са тектоником и геологијом, а прошли пут смо научили нешто о факторима климата. Данас ћемо прећи на једну занимљиву причу о Европском континенту, научит ћемо нешто о њеним хидрогратфским одликама. Кренут ћемо са потамологијом и сазнати нешто о ријечним суставима, а затим ћемо говорити о лимнологији, односно науци која се бави проучавањем језера. Споменут ћемо и неке интересантне хидрографске објекте – мочваре, баре, водопаде и слично, а оно што је најважније, научит ћемо положаје неких хирографских објеката у Европи.