МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Бројевни изрази у скупу Q

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 7. разреда

Задаци.