МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Дијељење рационалних бројева

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 7. разреда

Задаци.