МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Збир унутрашњих углова троугла

Задаци.

  1. У правоуглом троуглу један оштар угао износи 38º. Израчунати други оштар угао.
  2. У углу Δ АБЦ су дати углови α = 75º и β = 42º. Израчунати вриједност угла Ɣ.
  3. Одреди унутрашње углове Δ АБЦ ако је угао Ɣ за 20º већи од угла α.