МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Паралелограм – особине

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 7. разреда

Задаци:

  1. Мјера једног унутрашњег угла паралелограма је 72º40′. Израчунати мјере осталих углова.
  2. Један вањски угао паралелограма је 45°. Израчунати мјере унутрашњих углова паралелограма.
  3. У паралелограму је мјера једног угла четири пута већа од другог угла. Израчунати мјере вањских углова паралелограма.