МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Назив лекције: Позитивни и негативни рационални бројеви

Лекција за ученике 7. разреда

Задаци.

  1. Написати по три позитивна и негативна рационална броја.
  2. Сљедеће количнике записати у облику разломака:

а) 3 : (-5); б) 2 : 7; ц) 0 : 3; д) (-4) : (-9);

  1. Написати у облику разломака бројеве:

а) 5; б) -7; ц) -0, 2.