МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Рачунске операције с разломцима

Задаци.

  1. Израчунати вриједност израза.
    (7 1/8-4 1/5)-(10 3/5-9 1/2)=
  2. У књижари је било 1200 књига. Продавач је прве седмице продао 2/5књига, а сљедеће седмице 1/3преосталих. Колико је књига остало?
  3. Отац је 25 година старији од сина, а године сина чине 2/7очевих година. Колико свако од њих има година?