МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Углови четвероугла

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 7. разреда

Задаци:

  1. Мјера једног угла четвероугла је 59°. Израчунати мјеру њему одговарајућег спољашњег угла.
  2. Углови четвероугла су β=74°, ɣ=63°, δ=138°. Израчунати четврти угао тог четвероугла и сваком од ових углова одредити одговарајући вањски угао.
  3. Одредити непознате унутрашње углове четвероугла ако су му α, β=3α, ɣ=β+70° и δ = α + 50°.