МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Једначине у скупу З – Вјежба

Задатак 1.

а) X– ( – 3 ) = 2

б) ( X – 1 ) – 5 = – 7

ц) ( X + 4 ) + 7 = 1

д) 25 – ( 6 – X ) = 2

Задатак 2.

а) 18 – ( 7 + X ) = 19

б) – 1 – ( X – 1 ) = 1

Задатак 3.

У одјељењу 7. разреда има н ученика. Ако на пробу хора оде 12 ученика онда остане 5 ученика више од броја 12 који је отишао. Колико је ученика у одјељењу?