МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Једначине у вези са сабирањем и одузимањем

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 7. разреда

Задаци.

Ријешити једнаџбе у скупу Q :

DZ Matematika Jednacine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem 1