МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Једначине – вјежба

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 7. разреда

Задаци.

Ријешити једначине у скупу Q: