ФИЗИКА

Лекција: Слагање сила

Час одржала: проф. Амра Календер, ЈУ ОШ Алекса Шантић

Лекција за ученике 7. разреда

Да бисмо приступили данашњој лекцији неопходно је да поновимо градиво које сте усвојили на претходним часовима – присјетићемо се чиме је одређена сила као векторска величина, а затим и дефиниције, ознаке и мјерне јединице силе. Кроз примјере на анимацији, које ћемо извести и у задацима, бавићемо се примјерима дјеловања силе и њезиним учинцима.