ФИЗИКА

Назив лекције: Три мјерне скале

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 7. разреда

Овај час Физике доноси неколико задатака кроз које можете провјерити раније усвојено градиво о трима мјерним скалама – Целзијусовој, Фаренхајтовој и Келвиновој.