ФИЗИКА
Назив лекције: Целзјусова и Келвинова мјерна скала
Час одржала: МСц Ена Скопак
Лекција за ученике 7. разреда
Постоје три мјерне јединице у којима можемо изразити, односно измјерити температуру. То су Келвини,
Целзијуси и Фаренхајти. Овај час Физике бави се везом између двију мјерних јединица – Келвиновом и
Целзијусовом јер ми заправо према Међународном систему мјерних јединица и користимо Келвине у
свакодневној употреби.