БИОЛОГИЈА

Назив лекције: Заштита природе

Час одржала: проф. Тина Анић

Лекција за ученике 8. разреда

Државе кроз различите законске регулативе настоје заштити природно богатство које имају. Осим тога, постоје и неке међународне организације за заштиту околиша те конвенције о заштити околиша које ограничавају људско дјеловање на том простору. Овај час Биологије доноси више информација о томе који закони и конвенције штите природу у БиХ.