БИОЛОГИЈА

Назив лекције: Мора и океани

Час одржала: проф. Тина Анић

Лекција за ученике 8. разреда

Овај час Биологије бави се абиотичким факторима, односно условима живота који владају у
екосистему мора и океана а то су: хемијски састав, притисак, свјетлост, температура, струјања итд.