БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Тина Анић

Назив лекције: Тресетишта

Лекција за ученике 8. разреда

Каква тла су тресетишта, које биљне и животињске врсте их настањују те у чему се огледа њихов значај за цијелу планету Земљу, анализира овај час Биологије.