ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 8. резреда

Назив лекције: Азија ‒ рељеф, геолошка грађа и тектоника

Регионална географија свијета је област коју смо започели на прошлом часу када смо говорили о називу и географском простору азијског континента. Данас се бавимо природном географијом, односно проучават ћемо геолошку грађу, рељеф и тектонику Азије.