ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Азија– климатске одлике

На прошлом часу смо учили о рељефу, геологији и геотектоници Азије, а сада прелазимо на једну нову природно-географску одлику највећег континента на Земљи, а то је клима. Управо због свог пространства Азија залази у више топлотних појасева који битно утичу на њену климу, а ту су и други одређујући климатски фактори о којима ћемо нешто више сазнати у данашњој лекцији.